Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web sv66casinovietnam.click. Các điều khoản sau đây sẽ quy định quyền và nghĩa vụ của bạn khi sử dụng trang web này.

Bằng cách truy cập trang web sv66casinovietnam.click, bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn đến bản quyền, nhãn hiệu và logo, trên trang web sv66casinovietnam.click đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc bên thứ ba có liên quan. Việc sử dụng trái phép hoặc sao chép, tái bản thông tin từ trang web này sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bạn không được phép sử dụng trái phép, sao chép, tái bản, phân phối hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web sv66casinovietnam.click mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc bên sở hữu.

2. Nội dung trên trang web

Chúng tôi cung cấp các thông tin và nội dung trên trang web sv66casinovietnam.click dưới dạng thông tin chung và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác, đáng tin cậy hoặc đầy đủ của nội dung này.

  • Các thông tin trên trang web chỉ dùng để cung cấp thông tin chung và không thay thế cho tư vấn chuyên gia.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào những thông tin trên trang web này.

3. Quyền riêng tư

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web sv66casinovietnam.click sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

  • Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng chỉ để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn do lỗi không thuộc tầm kiểm soát của chúng tôi.