Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc thực hiện các giao dịch trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc và thông tin thanh toán.

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về hoạt động truy cập trên trang web của chúng tôi qua việc sử dụng công nghệ như cookie. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các trang đã xem.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì và cải tiến trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật ưu tiên để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải thông tin trực tuyến nào hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo 100% tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo mật các giao dịch trực tuyến.
  • Chúng tôi giới hạn truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho nhân viên cần thiết.
  • Chúng tôi duy trì hệ thống giám sát và kiểm tra liên tục để phát hiện và ngăn chặn các vi phạm bảo mật.

4. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ dưới 18 tuổi. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ những người dưới 18 tuổi một cách cố ý. Nếu bạn cho rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin này.

Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 18 tuổi mà không có sự cho phép của phụ huynh hoặc bảo trợ, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.