Chính sách cookie

Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie cho phép trang web nhận dạng thiết bị của bạn và ghi nhớ thông tin về cài đặt và thói quen của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để tăng trải nghiệm của bạn trên trang web và cung cấp nội dung được cá nhân hóa.

Thông qua việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi cài đặt cookie trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

1.1 Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie cần thiết: Những cookie này là cần thiết để trang web hoạt động đúng và không thể tắt. Chúng cung cấp các tính năng cơ bản như đăng nhập và truy cập an toàn vào trang web.
  • Cookie phân tích: Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách bạn tương tác với trang web, thu thập thông tin về trang web mà bạn đã truy cập và thời gian bạn đã dành trên trang web. Chúng giúp chúng tôi cải thiện trang web và trải nghiệm của bạn.

1.2 Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và điều chỉnh các thiết lập cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc tắt hoặc từ chối cookie có thể làm giảm tính năng và trải nghiệm của bạn trên trang web.